Pstereo | Bærekraft
Marinen 18. 19. august 2023
Marinen 18. 19. august 2023
Bærekraft

Vi i Pstereo jobber med å være så bærekraftige som mulig


Våre bærekraftstiltak

Vi i Pstereo er opptatt av bærekraft og ønsker å utmerke oss på dette området. De fleste tenker kanskje på klima og miljø når de hører ordet “bærekraft”, men bærekraft strekker seg lengre enn det. FN deler bærekraftig utvikling inn i tre dimensjoner:

  • Klima og miljø

  • Økonomi

  • Sosiale forhold

Derfor har vi tatt utgangspunkt i FNs bærekraftsmål for å kunne lage en festival som er så bærekraftig som mulig. Her er noen av målene vi har fokusert på:

3. God helse og livskvalitet

Mat

Sunn og god mat kan være godt for både helsa og miljøet. Pstereo er en offisiell vert for Trøndelag som Europeisk Matregion i 2022. Titelen European Region of Gastronomy deles ut til en eller to regioner i verden hvert år. Formålet med denne titelen er blant annet å øke bevisstheten om hva vi spiser, hvor maten kommer fra og hvordan matkultur, kultur, kunst og bærekraftig utvikling og turisme henger sammen.

Vi har blant annet et eget utsalg som er 100% vegetar, vi får lokale varer fra Frosta og Grønne folk og stiller krav til alle utsalg om vegetartilbud.

4. God utdanningTilgjengelighetsmerket

Pstereo har deltatt i Norske Konsertarrangørers tilgjengelighetsprosjekt og har mottatt “Tilgjengelighetsmerket”. Denne sertifiseringen er forbeholdt kulturarrangører som har god tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne på sine arrangement. Tiltak som gjennomføres er blant annet HC-ramper, HC-toaletter og et tilrettelagt festivalområde for bevegelseshemmede.

Ledsagerbevis

Festivalen aksepterer også ledsagerbevis. Dette vil si at ledsagere får fri inngang på festivalen. Ledsagerbillett kan «kjøpes» på billettsiden vår under andre billettyper (kan ikke kjøpes på Eventim.no). Bytting av ledsagerbillett til bånd gjøres kun i innslipp på Marinen, ledsagerbevis må fremvises.

Nulltoleranse for trakassering

Det er viktig for oss at alle våre deltakere skal føle seg trygge under festivalen. Derfor har vi nulltoleranse for alle former for trakassering og maktmisbruk. Henvend deg til vaktene på området og send oss gjerne en e-post til post@pstereo.no om du eller noen andre opplever å bli utsatt for slik atferd.

Frivillig Arbeid

Hvert år bidrar ca 500 frivillige til å gjøre Pstereo til en suksess. De frivillige kan jobbe med et bredt spekter av kategorier, noe som gir dem store muligheter til å arbeide med noe de er interessert i. Hovedregelen er at de frivillige jobber i to dager før eller etter festival eller en dag under festival. Til gjengjeld får de frivillige tilgang til festivalen de dagene de ikke jobber, en flott t-skjorte og mat og drikke de dagene vedkommende jobber. Å jobbe frivillig gir også en fantastisk mulighet til å bli kjent med nye folk og få en unik festivalopplevelse. Muligheten til å jobbe som frivillig er også et godt alternativ for folk som sliter med de økonomiske kostnadene av festivalbilletter.