Pstereo 2024 arrangeres fra 16.-17. august 2024, og vårt eget kommunikasjonsteam håndterer fortløpende alle innkommende henvendelser fra presse og media. Etter å ha søkt vil du bli kontaktet innen rimelig tid.

Presseakkrediteringen åpner sommeren 2024.

Send oss en e-post på presse@pstereo.no dersom du har spørsmål. Det er viktig å oppgi så korrekt og presis informasjon som mulig – avdekkes det uriktige opplysninger vil det kunne medføre avslag på søknad og/eller fratagelse av presseakkreditering under festival.

Bransje

Du kan også søke om å delta på Pstereo som bransjedelegat.

Bransjeakkrediteringen åpner våren 2024.