Pstereo 2023 arrangeres fra 18.-19. august 2023, og vårt eget kommunikasjonsteam håndterer fortløpende alle innkommende henvendelser fra presse og media. Etter å ha søkt vil du bli kontaktet innen rimelig tid.

HVORDAN SØKER JEG?

Du søker om akkreditering her. Send oss en e-post på presse@pstereo.no dersom du har spørsmål. Det er viktig å oppgi så korrekt og presis informasjon som mulig – avdekkes det uriktige opplysninger vil det kunne medføre avslag på søknad og/eller fratagelse av presseakkreditering under festival.