Pstereo 2024 arrangeres fra 16.-17. august 2024, og vårt eget kommunikasjonsteam håndterer fortløpende alle innkommende henvendelser fra presse og media. Etter å ha søkt vil du bli kontaktet innen rimelig tid.

Presseakkrediteringen er åpen!

Send oss en e-post på presse@pstereo.no dersom du har spørsmål. Det er viktig å oppgi så korrekt og presis informasjon som mulig – avdekkes det uriktige opplysninger vil det kunne medføre avslag på søknad og/eller fratagelse av presseakkreditering under festival.

Bransje

Har du et ærend på Pstereo og ønsker bransjeakkreditering?

Send en mail til post@pstereo.no.