Det mener vi også og fortsetter dermed å jobbe hardt for å gjøre festivalen så bærekraftig som mulig.

Fokuset på miljø påvirker alle beslutninger som blir tatt før, under og etter festivalen. Dette gjelder alt fra transport og innkjøpsrutiner til behandling av avfall og tilbud i utsalgsboder. 

Avfallshåndtering

Pstereo tar avfallshåndtering på alvor og sorterer avfallet i 10 ulike fraksjoner. Disse fraksjonene er brennbart restavfall, papp- og papir, glass- og metallemballasje, matavfall, blandet plast, maling-, lim- og lakk, spraybokser, småbatterier, pant og resirkulerbare ølglass og ølfat. Vi samarbeider også med Natur og ungdom som gjør en fantastisk bra innsats på renovasjon og sorterer alt avfallet på festivalen.

Miljøgebyr

For hvert nytt glass du kjøper, betaler du 20 kr i miljøgebyr. For å slippe dette gebyret kan du levere et brukt glass der du kjøper deg drikke. Når du leverer inn ditt siste glass for kvelden, kan du få en bong som du kan levere inn dagen etter for å slippe miljøgebyret. Glassene blir videre resirkulert av Infinitum. 

Gjenbruk

Vi bruker mye fiberduk på festivalområdet, både for å beskytte gresset på Marinen og til inndekking. Etter festivalen gir vi bort denne duken på Finn slik at den kan få et langt liv videre.

Når vi har restemat fra frivilligområdet, legger vi det ut på Dumster diving & Food sharing Trondheim eller tilbyr det til veldedige organisasjoner.

Redusert forbruk

Vi begrenser vårt eget forbruk ved å leie istedenfor å kjøpe, kjøpe brukt eller kjøpe produkter som kan vare i flere år. Vi lagrer utstyret vi eier selv og leier ut utstyrscontaineren vår til festivaler vi samarbeider med. Vi stiller også strenge krav til utsalgsstedene våre når det kommer til emballasje, det blir derfor ikke gitt ut noen engangsartikler i plast eller aluminium ved kjøp av mat på området.

Mat

Det er viktig for oss å kunne tilby bærekraftig mat, derfor fokuserer vi på å kunne tilby kortreist mat og et bredt utvalg av vegetarisk mat. Vi har krav om at alle utsalgssteder skal ha minst én vegetarrett. I 2023 har vi et matutsalg i samarbeid med Naturli’ som utelukkende selger plantebasert mat. Våre frivillige og crew fikk også servert mat fra Naturli’ under festivalen.

Transport

For å få flere til å velge miljøvennlig transport til festivalen, tilbyr vi gratis sykkelparkering. Vi oppfordrer også alle våre publikummere til å gå, sykle eller bruke kollektivtransport. Internt i Pstereo bruker vi vår egen elbil og samarbeider med Witro om elbiler til varetransport.

Strøm

Vi benytter oss av fornybar energi fra strømnettet og bruker aldri aggregater med utslipp av klimagasser. 

Inkludering

Det er viktig for oss at alle som deltar på festivalen vår skal føle seg inkludert. Vi har blant annet mottatt Tilgjengelighetsmerket, en sertifisering som er forbeholdt kulturarrangører som har god tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og vi aksepterer ledsagerbevis. I år har vi startet et frivilligrekrutteringsprosjekt med fokus på mangfold og inkludering. Vi samarbeider med INN og Trovo og har mottatt tilskudd fra Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune. Prosjektet skal resultere i en ny rekrutteringsmodell som vil bli tilgjengelig for andre festivaler og arrangører.

Nulltoleranse for trakassering 

Alle våre deltakere skal føle seg trygge under festivalen. Derfor har vi nulltoleranse for alle former for trakassering og maktmisbruk. Henvend deg til vaktene på området og send oss gjerne en e-post til post@pstereo.no om du eller noen andre opplever å bli utsatt for slik atferd.

Balansemerket

I år har vi i Pstereo tatt Balansemerket. Balansemerket er en merkeordning mot seksuell trakassering og diskriminering i kulturlivet. Vi har tatt kurs, fått veiledning, gjennomført en risikokartlegging og utarbeidet verktøy for et trygt og mer inkluderende arbeidsmiljø.

Kompetanse

Etter å ha arrangert festival i 16 år, har vi opparbeidet oss en stor kompetanse som vi ønsker å formidle videre. Vi samarbeider tett med Festningen, Byscenen og Juba Juba i tillegg til å være medlem av Grønn arrangementsstandard, Norske kulturarrangører og Arrangørnettverk Trøndelag. Vi arrangerer også Pseminar, en fagdag for arrangører.

Vi arrangerer også Seminar i samarbeid med Musikkontoret TEMPO, en fagdag for arrangører.

Foto: John Arvid Johnsen