På Pstereo tar vi HMS alvorlig. Alle skal ha en trygg og fin festival enten som ansatt, frivillig eller som festivaldeltaker.

Det er derfor viktig at du melder inn HMS-avvik til oss fortløpende så vi kan forbedre oss. 

HMS-avvik kan registreres anonymt dersom du vil det, hvis ikke kan du legge igjen e-posten din for videre oppfølging. 

Våre varslingsrutiner og avviksskjema finner du her: