Pstereo | Bærekraft
Marinen 18. 19. august 2023
Marinen 18. 19. august 2023
Følg med Aftermovie 2023!
Bærekraft

BÆREKRAFT

Som en av Midt-Norges største musikkfestivaler, har vi et stort samfunnsansvar, og det er viktig for oss å redusere vårt klima- og miljøavtrykk mest mulig. Dette påvirker alle beslutninger som blir tatt i forbindelse med festivalen; alt fra innkjøpsrutiner og transport til utsalgsboder og behandling av avfall.

Samfunnsansvaret vårt strekker seg lengre enn vårt arbeid med klima- og miljø. For at alle skal kunne føle seg velkommen hos oss, er sosial bærekraft et av våre viktigste fokusområder. Vi har derfor nulltoleranse for all form for trakassering. Festivalområdet er også tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Avfallshåndtering

Pstereo tar avfallshåndtering på alvor og sorterer avfallet i 10 ulike fraksjoner. Disse fraksjonene er brennbart restavfall, bølgepapp, farget glass- og metallemballasje, blandet plast, ren folieplast, maling-, lim- og lakk, spraybokser, småbatterier, pant og resirkulerbare ølglass.

Miljøgebyr

For hvert nytt glass du kjøper, betaler du 20 kr i miljøgebyr. For å slippe dette gebyret kan du levere et brukt glass der du kjøper deg drikke. Når du leverer inn ditt siste glass for kvelden, kan du få en bong som du kan levere inn dagen etter for å slippe miljøgebyret.

Reduserer forbruk

Vi stiller strenge krav til våre utsalgssteder når det kommer til emballasje, det blir derfor ikke gitt ut noen engangsartikler i plast eller aluminium ved kjøp av mat på området. Vi begrenser også vårt eget forbruk ved å leie framfor å kjøpe, kjøpe brukt eller kjøpe produkter som kan vare i flere år.

Mat

Det er viktig for oss å kunne tilby bærekraftig mat, derfor fokuserer vi på å kunne tilby kortreist mat og et bredt utvalg av vegetarisk mat. Vi har et eget matutsalg som utelukkende selger vegetarmat, vi har krav om at alle utsalgssteder skal ha minst én vegetarrett og vi får lokale råvarer fra Frosta og Grønne folk.

Transport

For å få flere til å velge å komme seg til festivalen på en miljøvennlig måte har vi satt opp egen, gratis sykkelparkering. Vi oppfordrer også alle våre publikummere til å gå, sykle eller bruke kollektivtransport. Internt i Pstereo bruker vi en egen elbil til interntransport og samarbeider med Witro om elbiler til varetransport.

Strøm

Istedenfor å bruke dieselaggregat som har et høyt utslipp av klimagasser, benytter vi strøm fra strømnettet. Denne strømmen er nærmest 100% fornybar.

Inkludering

Det er viktig for oss at alle som deltar på festivalen vår skal føle seg inkludert. Vi har blant annet mottatt “Tilgjengelighetsmerket”, en sertifisering som er forbeholdt kulturarrangører som har god tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi aksepterer også ledsagerbevis.

Nulltoleranse for trakassering

Alle våre deltakere skal føle seg trygge under festivalen. Derfor har vi nulltoleranse for alle former for trakassering og maktmisbruk. Henvend deg til vaktene på området og send oss gjerne en e-post til post@pstereo.no om du eller noen andre opplever å bli utsatt for slik atferd.

Kompetanse

Etter å ha arrangert festival i 15 år, har vi opparbeidet oss en stor kompetanse som vi ønsker å formidle videre. Vi samarbeider tett med Festningen, Byscenen og Juba Juba i tillegg til å være medlem i Norske kulturarrangører og Festivalnettverk Trøndelag.