Pstereo | Billettinfo
Marinen 18. 19. august 2023
Marinen 18. 19. august 2023
F√łlg med Aftermovie 2023!
Billettinfo

🆔 Aldersgrense p√• festivalomr√•det er 18 √•r. Vi har ingen vergeordning for mindre√•rige.

🎫 Billetter byttes til b√•nd og p√•settes ved uthenting i bytteboden (sted/√•pningstider kommer senere) eller i selve innslippet p√• Ytre Kongsg√•rd i festivalens √•pningstider.🏨

🎪 Festivalpasset gjelder for 2 dager, er personlig og kan ikke deles med flere eller byttes til dagsb√•nd/dagsbilletter.

🌞 Dagspasset gjelder for 1 dag, den gjeldende dagen du har kj√łpt pass for. Dette passet er ogs√• personlig, og kan ikke deles med flere.

👩🏽‚Äć🎓👨🏻‚Äć🎓 Studentbilletter er forbeholdt studenter med gyldig studentbevis og personer under 26. Studentbilletter kan oppgraderes til ordin√¶r pris ved henvendelse til kundeservice@eventim.no.

📆 Programendringer kan forekomme. Kansellering av artister/band og p√•f√łlgende programendringer vil ikke medf√łre rett til refusjon av billetten. Refusjon gis kun ved avlysning av hele arrangementet.

🎟 Pstereo aksepterer ledsagerbevis. Kj√łp ledsagerbillett (kr 0) til ledsager og framvis gyldig ledsagerbevis ved bytting av billett til armb√•nd. 1 ledsagerbillett pr dag. Ledsagerbillettene er til salgs under "Andre billettyper" p√• alle typer pass.

‚≠źÔłŹ Det lukkede gjesteomr√•det p√• Marinen er forbeholdt de med festivalpass pluss, og har aldersgrense 20 √•r.

KJ√ėPSVILK√ÖR

Disse vilk√•r (¬ęKj√łpsvilk√•rene¬Ľ) gjelder for alle billetter som formidles av Eventim (¬ęBillettleverand√łren¬Ľ) p√• vegne av Pstereo (¬ęArrang√łren¬Ľ) til kj√łpere (¬ęKj√łperen¬Ľ). Forbrukerkj√łpsloven gjelder ikke ved kj√łp av billetter.

1. BILLETTEN
1.1 Adgang til arrangementet
Billetten gir adgang til det aktuelle arrangementet s√•fremt strekkoden e.l. p√• billetten er b√•de gyldig og lesbar. Billetten kan ikke kopieres eller brukes mer enn en gang. Kj√łperen er selv ansvarlig for at billetten vedkommende besitter er gyldig og lesbar.

1.2 Aldersgrense
Kj√łperen er selv ansvarlig for √• orientere seg om aldersgrensen som gjelder for det aktuelle arrangementet. Arrang√łren refunderer ikke billetter dersom Kj√łperen eller annen planlagt deltaker p√• arrangementet ikke oppfyller aldersgrensen.

1.3 Overf√łring
Billetten kan overf√łres til en annen person enn Kj√łperen, med mindre det er opplyst om noe annet i forbindelse med kj√łpet. Kj√łperen er innforst√•tt med at det er forbudt videreselge billetten til en h√łyere pris enn p√•lydende.

1.4 Kommersielle formål
Billetten kan ikke benyttes for kommersielle form√•l herunder, men ikke begrenset til, som et tilbud i konkurranser eller i forbindelse med tilbud om annet produkt eller tjeneste uten skriftlig samtykke fra Arrang√łren. Dersom billetten benyttes for kommersielle form√•l har Arrang√łren rett til √• kansellere den aktuelle billetten uten refusjon av kj√łpesummen.

1.5 Tap av billetten
Billetten er å anse som et verdipapir og tapte eller ubenyttede billetter refunderes ikke.

1.6 Angrerett
Det er ikke angrerett p√• kj√łp av billetter.

2. ENDRING OG AVLYSNING
2.1 Endret tidspunkt
Arrang√łren har rett til √• endre tid og dato for arrangementet. Ved endret tid og/eller dato vil billetten v√¶re gyldig for nytt tidspunkt.

2.2 Endring av plassering
Arrang√łren har rett til √• endre plasseringen av arrangementet. Slik endring skal ikke v√¶re lengere enn 30 minutter med kollektiv transport fra opprinnelig plassering. P√• arrangement med flere scener har Arrang√łren rett til √• endre scene for alle ulike innslag.

2.3 Endring av innhold
P√• arrangement med ulike innslag (f.eks artister, band mv.) har arrang√łren rett til √• endre eller avlyse enkelte av disse innslagene. Det anses ikke som en avlysning med mindre alle innslag avlyses.

2.4 Avlysning
Arrang√łren forbeholder seg retten til √• avlyse arrangementet. Ved avlyst arrangement kan Kj√łperen velge √• f√• refundert eller flyttet billetten til neste arrangement. Billettavgift refunderes ikke. Ved avlyst arrangement kan Kj√łperen ikke fremme andre krav enn refusjon etter denne bestemmelsen. Avlysning i en force majeure situasjon reguleres i sin helhet av pkt. 3.

3. FORCE MAJEURE
3.1 Situasjoner som utgj√łr force majeure
Som force majeure skal anses ekstraordin√¶re situasjoner som ligger utenfor Arrang√łrens kontroll og som i vesentlig grad vanskeligj√łr rasjonell gjennomf√łringen av arrangementet eller oppfyllelse av √łvrige plikter etter avtalen (herunder, men ikke begrenset til orkan, tsunami, krigsutbrudd, terrorangrep, pandemi, epidemi, brann, streik, samfunnstrusler som inneb√¶rer restriksjoner, p√•legg, anbefalinger eller lignende fra myndighetene, landesorg, flom, storm, naturkatastrofer).

3.2 Virkningen av force majeure
Ved force majeure vil Arrang√łrens forpliktelser overfor billettkj√łperne bortfalle, herunder Arrang√łrens ansvar for gjennomf√łring av arrangementet, Kj√łperens eventuelle rett til refundering av billettpris samt billettavgift, erstatning eller prisavslag. Kj√łperen kan heller ikke fremme andre krav mot Arrang√łren. Dersom arrangementet ikke kan gjennomf√łres grunnet myndighetsrestriksjoner knyttet til covid-19 virus eller andre pandemier eller sykdommer, anses dette som en force majeure situasjon.

3.3 Varsling
Om Arrang√łren vil p√•berope seg force majeure skal Kj√łperen varsles om det uten utgrunnet opphold til Kj√łperens oppgitte e-post adresse. Dersom Kj√łperen ikke har registrert e-post adresse i forbindelse med kj√łpet faller Arrang√łrens varslingsplikt bort.

4. √ėVRIGE REGLER
Kj√łperen er forpliktet til √• f√łlge de til enhver tid gjeldende reglene i alkoholloven, smittevernloven mv. samt de regler og p√•legg som gjelder sikkerhet og orden ved arrangementet. Dersom Kj√łperen bryter gjeldende regelverk har Arrang√łren rett til √• bortvise Kj√łperen fra arrangementet uten refusjon av kj√łpesummen.

5. PERSONVERN
Arrang√łren vil m√•tte behandle Kj√łperens personopplysninger for √• kunne selge billetten til Kj√łperen, gi Kj√łperen adgang til arrangementet eller holde Kj√łperen oppdatert om arrangementet, for eksempel ved endringer som nevnt i punkt 2. Grunnlaget for denne behandlingen er avtalen mellom Kj√łperen og Arrang√łren, herunder Kj√łpsvilk√•rene. Arrang√łrens behandling av personopplysninger f√łlger personopplysningsloven og EUs generelle personvernforordning (GDPR). Billettleverand√łren brukes som databehandler av Arrang√łren for √• gjennomf√łre behandlingen. Mer informasjon om Arrang√łrens behandling av personopplysninger er tilgjengelig i Arrang√łrens personvernerkl√¶ring (link her).

Billettleverand√łren kan ogs√• ha sitt eget grunnlag for behandling av Kj√łperens personopplysninger der Billettleverand√łren vil v√¶re ansvarlig. Arrang√łren anbefaler at Kj√łperen gj√łr deg kjent med Billettleverand√łrens personvernerkl√¶ring eller tar kontakt med Billettleverand√łren for mer informasjon om deres behandling.

6. LOVVALG OG TVISTEL√ėSNING
Kj√łpsvilk√•rene skal tolkes og reguleres i henhold til norsk rett. Eventuelle tvister mellom Kj√łperen og Arrang√łren knyttet til Kj√łpsvilk√•rene skal avgj√łres ved alminnelige norske domstoler. S√łksm√•l skal i slike tvister reises for Arrang√łrens verneting, som vedtatt verneting.