Nabopris

Som takk for godt naboskap ønsker vi å tilby nabopris på festivalpass til kr 2099,-. Vi har holdt av et begrenset antall billetter og det er førstemann til mølla som gjelder.

Tilbakemelding

Vi ønsker din tilbakemelding på hvordan festivalen påvirker deg, etter gjennomført festival.

Ved å gjennomføre Pstereos naboundersøkelse, gir du oss viktige innspill som vi tar med oss videre i arbeidet med å bedre opplevelsen både for publikum og våre naboer. Alle som deltar i undersøkelsen er også med i trekningen av et festivalpass til Pstereo 2025.

Kontakt: nabo@pstereo.no

Åpningstider

Fredag: 15:30-01:00

Lørdag: 15:00-01:00

Spilletid

Fredag: 16:00-24:00

Lørdag: 16:05-24:00

I tillegg vil det være en Familiekonsert med fri alder og inngang, lørdag 17. august kl. 11.00 til 13.00.

Lydprøver

Fredag 16. august ca. kl. 12.00 til 15.30

Lørdag 17. august ca. kl. 10.00-11.00 + 13.15 til 15.00

Riggperiode

Riggeperioden foregår fra mandag 12. august til tirsdag 20. august. I denne perioden er Marinen stengt for ferdsel.

Avbøtende tiltak

Vi gjør flere avbøtende tiltak for å minimere belastningen for våre naboer. Sammen med vår tekniske leverandør Trondheim Lyd tunes høytalerne (PA) slik at det blir minst mulig spredning av lyd fra Marinen.

Vi gjennomfører lydmålinger på alle tre scener slik at det ikke spilles over lovpålagte krav. I tillegg måler vi lydnivå hos våre nærmeste naboer slik at disse nivåene også tilfredsstiller kravene. Dette gjøres i samarbeid med DB Control.