Pstereo leier ut plass til matutsalg fra Midt-Norge som fremmer lokal, kortreist, vegetarisk og økologisk mat, som er festivalvennlig og av god kvalitet. Vi vektlegger også utsalgenes kapasitet, effektivitet og erfaring med salg på store arrangement.

1. Mat/meny

 • Meny og priser skal avtales i samarbeid med festivalens F&B manager.
 • Maten må være håndmat som kan spises stående med minst mulig emballasje/servise.
 • Alle må stille med minimum et vegetaralternativ og et allergivennlig alternativ (gluten/laktose).
 • Vegetar-/veganalternativer og allergener må synliggjøres i menyen.
 • Hvert utsalg er ansvarlig for å synliggjøre og profilere sine menyer, samt merke de iht. Mattilsynets krav.
 • Utsalg kan ikke selge drikke som øl, vin, mineralvann eller lignende.
 • Pstereo er sertifisert miljøfyrtårn, og våre matutsalg må følge kravene tilhørende dette:
 • Virksomheten skal ikke bruke fisk og skalldyr som har rødt lys i seneste publiserte Sjømatguide fra WWF.
 • Virksomheten skal unngå å selge eller benytte produkter som inneholder ikke-sertifisert palmeolje. Les mer om miljøfyrtårn her.

2. Bærekraft

Pstereo skal sertifiseres som Miljøfyrtårn, vi jobber aktivt med festivalens miljøpåvirkning og prioriterer utsalg som:

 • Fremmer lokal, økologisk, vegetar, allergivennlig og kortreist mat.
 • Minimerer bruk av engangsservise, servietter og lignende.
 • Minimerer avfallsmengden og sørger for riktig avfallshåndtering og energisparing.
 • Tar hensyn til Marinen på best mulig måte.

3. Avfall og matsvinn

 • Utsalgsstedet skal benytte forhåndsgodkjent emballasje/servise i tråd med festivalens nye standard. Servise/emballasje må godkjennes av F&B manager.
 • Utsalgsstedet skal benytte oppsatte avfallsstasjoner for å holde området i tilknytting til serveringsstedene rent og ryddig til enhver tid. Dette gjelder både publikums- og produksjonsområdet.
 • Det er ikke tillatt med servise i plast eller aluminium.
 • For engangsglass/kopper betaler publikum et gebyr på kr 20. Ved å levere inn glass/kopper, unngår publikum gebyr ved neste kjøp. Et gebyr pr glass/kopp.

Avfall sorteres i følgende fraksjoner:

 • Matavfall (NY)
 • Ren plast
 • Ren og tørr papp/papir
 • Glass og metall
 • Restavfall
 • Spesialavfall
 • Frityr/matolje
 • Trevirke

4. Priser og utbetaling

Leie totalt for to dager:

 • 6×3 meter telt: Kr. 17.000,-
 • Food truck: Kr. 14.000,-
 • + 15 % av omsetningen.
 • All omsetning vil gå inn på Pstereo sin konto fram til oppgjør.
 • Leiekostnader samt prosent av omsetning faktureres og trekkes fra oppgjøret før overføring.
 • Oppgjør sendes til godkjenning innen fem (5) virkedager etter endt festival, og overføres umiddelbart etter godkjenning.

5. Praktisk

Det spesifiseres i avtalen om utsalget skal ha foodtruck eller telt. Størrelse på telt og truck må avtales spesifikt.


Pstereo stiller med:

 • Ferdig oppstilt 6×3 meter telt med gulv (bortfaller ved bruk av foodtruck).
 • 1-2 kassepunkt per telt inkl. bankterminaler.
 • Strøm: 2x16A inn til hvert telt – (utsalget må selv medbringe skjøteledninger).
 • Felles vask med varmt- og kaldtvann.
 • Nb. Evt. ekstrabehov på strøm og vann må bestilles senest 1. juni. Kostnader på dette vil bli fakturert i etterkant.
 • Kjølecontainer på produksjonsområdet.
 • Pappresse og miljøstasjon som skal brukes etter anvisning.

Ekstrautstyr tilgjengelig for bestilling:

 • Ekstra kassepunkt: kr 2500,- per stk.
 • Quick-up telt 3×3 meter: kr 2000,- per stk. – kan IKKE brukes som grilltelt
 • Quick-up telt 3×6 meter: kr 2500,- per stk. – kan IKKE brukes som grilltelt
 • Plastbord 80×180 cm: kr 200 per stk.
 • Trebord 80×220 cm: kr 200,- per stk.
 • Innlagt vann/koblingspunkt: kr 750,- per stk
 • Ekstra strøm: kr 250 per 16A

6. Sikkerhet

 • Matutsalget plikter å varsle festivalen om aktiviteter med forhøyet risikoprofil. Det være seg bruk av gass, grill, frityr, åpen flamme etc.
 • Pstereo vil utarbeide en risikovurdering med tiltak som matutsalget plikter å etterfølge.
 • Det er ikke tillatt å drikke alkohol eller være beruset mens man jobber på serveringsstedet.
 • Det er 18 års aldersgrense på festivalen, dette gjelder også for de som jobber i matutsalgene.

7. Frister

 • Meny og priser må leveres slik at kasser kan programmeres senest 1. juli.
 • Telt/oppstillingsplass er klar for utsalget torsdag 15. august. Klokkeslett avtales nærmere.
 • Opprigg og varelevering skal være ferdig senest fredag 16. august kl 12:00.
 • Nedrigg skal være ferdig innen søndag 18. august kl 13:00. Utsalget er ansvarlig for å tømme telt/oppstillingsplass for utstyr og avfall.
 • NB. Ved for sen inngang, utgang eller mangel på opprydding, bøtelegges utsalget kr 5.000, – pr overtredelse.

8. Åpningstider for matutsalg

Bastionen (grusplassen)
Fredag 16.august: 15:30 – 00:30
Lørdag 17.august: 11:00 – 14:00 Familiekonserten
Lørdag 17.august: 15:00 – 00:30


Matområdet (gressplenen)
Fredag 16.august: 15:30 – 23:00
Lørdag 17.august: 15:00 – 23:00

 • Alle matutsalg må holde åpent i de aktuelle åpningstidene.
 • Endringer på åpningstid kan forekomme.

9. Transport/parkering

 • Pstereo er sertifisert med Tilgjengelighetsmerket. Det betyr bla. trinnfri adgang til alle våre serveringssteder. Se www.tilgjengelighetsmerket.no for mer informasjon.
 • Utsalget må følge anvist transportmønster inn og på festivalens område.
 • Det skal ikke kjøres direkte på gresset, bruk kjøreplater. Eventuelle kostnader ved reparasjoner av skader på gresset forårsaket av utsalg, vil bli viderefakturert.
 • Det finnes ingen parkering på Marinen, etter avlasting skal biler flyttes umiddelbart.
 • Ingen kjøretøy/vareleveringer med bil er tillatt på festivalområdet i festivalens åpningstider.

10. Akkreditering

 • Pstereo gir kun arbeidsakkreditering til utsalgets personell de dagene de jobber. Matutsalgene og Pstereo blir enige om antall pr dag.
 • For å få tilgang til festivalområdet må akkrediteringen hentes i god tid før festivalens åpningstider. Dere mottar egen mail ang. dette i forkant av festivalen.
 • Festivalen har 18 års aldersgrense – det gjelder også for de som jobber i matutsalgene.

11. Skilting/profilering

 • Utsalgene skal profileres og skiltes med synlige menyer. Utsalget er ansvarlig for trykk av egne menyer.
 • Skilting/banner til telt bestilles via Pstereo, for riktig mål, materiell og maljer.
 • Skilt og meny henges i høyden i front av telt/food truck, slik at kø ikke sperrer for skiltingen.
 • Utsalget skal ta med sine nødvendige godkjenninger fra Mattilsynet og disse skal plasseres godt synlig for publikum.